Trung Quốc sẵn sàng thực thi RCEP

Thế giới 25-12-2021

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23/12 cho biết nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

BTNO