Trung Quốc sẽ bơm 7 tỷ USD nâng cấp chuỗi cung ứng chip

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực chất bán dẫn ngày càng khốc liệt, chính phủ Trung Quốc và các nhà cung cấp thiết bị, vật liệu sản xuất chip của nước này đang lên kết hoạch chi 50 tỷ NDT (7,26 tỷ USD) để củng cố chuỗi cung ứng trong nước.

BTNO