Trung Quốc thông qua luật thúc đẩy sáng kiến khoa học–công nghệ

Thế giới 26-12-2021

Trung Quốc hôm qua đã thông qua luật sửa đổi của Luật Phát triển Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực này. Luật vừa được thông qua khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ phù hợp với sự phát triển của từng ngành nghề, địa phương tại Trung Quốc, đồng thời góp phần vào việc thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải carbon.

BTNO