Chia sẻ:

Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy phường Ninh Thạnh

Chính trị 04-03-2019
Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý lãnh đạo Phường Ninh Thạnh phải quan tâm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới; tập thể Đảng ủy Phường phải đoàn kết, thống nhất.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI