Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đông

Thời sự 17-11-2022

Sáng 17.11, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

 

Tố Tuấn