Trường Chính trị tỉnh đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc”

Chính trị 17-05-2023

Sáng 16.5, Trường Chính trị tỉnh (Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh) tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Tố Tuấn