Chia sẻ:

"Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở"

Xã hội 04-10-2018

Việc chủ động phối hợp giữa ngành giáo dục với Hội Khuyến học và chính quyền địa phương đã đưa phong trào xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đến từng cơ quan, khu phố, gia đình…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI