Chia sẻ:

Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổng kết năm học 2018- 2019

Xã hội 21-05-2019
Năm học 2018-2019, trong tổng số 905 học sinh, trường có 654 học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 72,3% và 248 học sinh khá, đạt tỷ lệ 27,4%.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI