Từ bỏ tà đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Xã hội 02-12-2022

Tại một số xã ở huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, tà đạo bà Cô Dợ đang xâm nhập, lôi kéo, kích động đồng bào đi theo tà đạo và hướng tới thành lập nhà nước của người Mông. Chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng đã bám nắm địa bàn, lắng nghe ý kiến của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động bà con không đi theo tà đạo, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

BTNO