Tự hào người chiến sĩ sao vuông

Pháp luật 24-03-2024

Quá trình làm việc, các chiến sĩ dân quân thường trực luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của người chiến sĩ trên mọi trận.

Phương Thảo - Đào Như - Nhật Quang