Chia sẻ:

Từ ngày 1.12, công an xã được tăng một số thẩm quyền

Pháp luật 30-11-2021

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI