Từ ngày 1.3.2023: Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử

Thế giới 21-02-2023

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cho biết, từ ngày 1.3, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử (hộ chiếu điện tử) cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh.

T.N