Chia sẻ:

Từ ngày 1.4.2019, tổng điều tra dân số và nhà ở

Xã hội 04-04-2019
Đây là năm đầu tiên cả nước thực hiện tổng điều tra bằng phương pháp CAPI (thu thập thông tin bằng phiếu điện tử) với phương tiện là máy tính bảng, điện thoại thông minh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI