Tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại

Chính trị 21-05-2023

Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2023). Đây là dịp giúp cán bộ ngoại giao nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh – di sản quý giá Người đã để lại làm kim chỉ nam cho ngành Ngoại giao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BTNO