Tuabin gió từ vật liệu tái chế

Việc trang trải tiền điện ở một quốc gia chìm trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng như Li-băng hiện là điều nằm ngoài tầm với của rất nhiều người dân quốc gia Trung Đông này. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, một thanh niên đã có sáng kiến tạo nên 1 tuabin gió từ vật liệu tái chế, tạo ra một nguồn điện đủ dùng cho không chỉ gia đình mình mà cả hàng xóm láng giềng. 

BTNO