Chia sẻ:

Tuần làm việc thứ 2 kỳ họp Quốc hội khóa XIV: Quyết định công tác nhân sự

Thời sự 29-03-2021

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dành cả ngày 29.3 và sáng 30.3 thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong tuần làm việc, Quốc hội bắt đầu xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước.

Nguồn VTC

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI