Tuổi trẻ 30 tỉnh thành lên đường nhập ngũ

Pháp luật 28-02-2024

Từ ngày 25.2 đến hết ngày 27.2.2024, thanh niên các tỉnh, thành cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

BTNO