Chia sẻ:

Tuổi trẻ Công an thành phố Tây Ninh phát huy sức trẻ nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Pháp luật 02-05-2021

Trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần Vì nhân dân phục vụ, luôn giữ thái độ chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân...

Hà Thủy–Tấn Lực 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI