Tuyến thi đua ái quốc 24-5 ”Thầy thuốc - mẹ hiền” Hoàng Thị Diễm Tuyết

Thời sự 27-05-2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các cán bộ, nhân viên y tế, lương y phải kiêm từ mẫu, lương y phải như từ mẫu. Theo Bác, người thầy thuốc phải giàu lòng nhân ái, hy sinh; chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần người bệnh; yêu thương người bệnh và sǎn sóc họ như người thân. Thực hiện lời dạy của Người, hầu hết nhân viên y tế nước ta đã và vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc.

BTNO