Tuyên truyền quy định mới về iuu

Kinh tế 31-05-2024

Tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được các lực lượng chức năng tại các địa phương thực hiện trong thời gian gần đây. Công tác này càng được đẩy mạnh khi Nghị định 37, Nghị định 38 thay thế cho Nghị định 26 và 42 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản có hiệu lực.

BTNO