UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ tàu khai thác cát trái phép gần rừng phòng hộ

Pháp luật 01-04-2024

Ngày 18.3.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh có công văn chỉ đạo về việc xử lý các kiến nghị của UBND huyện Tân Châu liên quan đến vụ tàu khai thác cát trái phép gần rừng phòng hộ Dầu Tiếng mà trước đó Báo Tây Ninh đã có bài phản ánh. Khu vực này có tên thường gọi là Ùn Cầu Sập, một vị trí nằm giáp ranh với khoảnh 8, 9, 10, tiểu khu 58 Khu rừng phòng hộ Dầu tiếng, thuộc địa bàn ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu.

Trường Lộ