Chia sẻ:

UBND tỉnh đối thoại với Thanh niên năm 2021

Chính trị 30-11-2021

Chiều 29.11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên Tây Ninh năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính Hội trường UBND tỉnh đến 103 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI