UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1.2022

Chính trị 23-01-2022

Ngày 21.01, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1.2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt