UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2022

Chính trị 19-05-2022

Ngày 17.5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.2022, cho ý kiến 7 nội dung do các sở, ngành UBND tỉnh trình.

Vũ Nguyệt