Chia sẻ:

UBND tỉnh họp trực tuyến với 9 huyện, thành phố để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chính trị 07-01-2019
UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI