UBND tỉnh Tây Ninh phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6

Xã hội 06-06-2024

Ngay sau lễ phát động, các lãnh đạo, đại biểu, viên chức phòng Khoa học Bảo tồn và Hợp tác quốc tế, nhân viên bảo vệ rừng Vườn quốc gia và 30 đoàn viên thanh niên, hội viên 3 xã Trà Vong, Mỏ Công, Tân Phong, huyện Tân Biên trồng cây rừng trong khuôn viên Vườn quốc gia.

Đại Dương