UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3.2023

Chính trị 29-03-2023

Ngày 27.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các Phó Chủ tịch Võ Đức Trong, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt