UBND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 giám đốc sở

Chính trị 06-01-2023

Sáng 6.1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đến dự và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tố Tuấn