Chia sẻ:

UBND tỉnh: Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện tại, tỉnh đã thành lập được 15 cơ sở cách ly y tế với sức chứa 224 người; thiết lập 24 điểm cách ly tập trung, đảm bảo sức chứa 4.370 người.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI