UNESCO đề nghị không làm đường qua khu dự trữ sinh quyển

Xã hội 25-06-2022

UNESCO tại Việt Nam đề nghị không làm đường xuyên qua Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

BTNO