Ứng dụng AI trong dự báo động đất

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khó lường, gây ra các thiệt hại lớn về người và của, công tác dự báo vẫn luôn là một thách thức lớn đối với toàn thế giới. Mới đây, các nhà khoa học tại Israel đã ứng dụng công nghệ AI để dự báo động đất với độ chính xác lên tới 83%. 

BTNO