Ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước

Ứng dụng ChatGPT trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những hướng đi của TP.HCM trong việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, qua buổi tọa đàm về ứng dụng ChatGPT, diễn ra ngày 1/3 tại TP.HCM.

BTNO