Ứng dựng chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu

Ngành chức năng có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện xu hướng và mô hình buôn lậu, cũng như sử dụng hệ thống giao tiếp điện tử để hợp tác với các cơ quan quốc tế và địa phương trong việc chia sẻ thông tin và triển khai các biện pháp chống buôn lậu.

Nhật Quang – Nhi Trần