Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý bệnh phổi và lao

Việt Nam đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát hiện bệnh lao, giúp tăng gấp đôi hiệu quả phát hiện căn bệnh này cùng với đó quy trình ghép phổi cũng đã được hoàn thiện. Đây là thông tin được đưa tại Hội nghị khoa học Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao diễn ra trong 2 ngày 23,24/5 tại Hà Nội.

BTNO