Ứng dụng PC-Covid bổ sung tính năng “Hộ chiếu vắc xin”

Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam đi ra nước ngoài, ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid vừa bổ sung tính năng “Hộ chiếu vắc xin”.

BTNO