Chia sẻ:

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11

Chính trị 13-11-2019
UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI