Chia sẻ:

Vaccine Nano Covax được Hội đồng đạo đức thông qua

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng đạo đức) đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3a đối với vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax của Công ty Nanogen.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI