Vẫn chưa truy bắt được đối tượng trộm cắp cây rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Pháp luật 07-05-2023

Sau khi một số cây bị cưa trộm tại tiểu khu 24, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát và Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên đã tăng cường tuần tra, mật phục, lắp đặt các thiết bị theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa truy bắt được đối tượng trộm cắp cây rừng.

Quốc Sơn