Chia sẻ:

Vận động “toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid -19”

Xã hội 16-09-2021

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay trong buổi vận động đã có không ít doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã trao quà ủng hộ cho UB.TƯMTTQ Việt Nam.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI