Vận động và tiếp nhận hơn 1,3 triệu đơn vị máu

Xã hội 16-01-2022

Năm 2021, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã vận động và tiếp nhận được hơn 1.3 triệu đơn vị máu. Lượng máu này đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

BTNO