Chia sẻ:

Văn hóa xếp hàng tại Nhật Bản

Thế giới 16-11-2021

Bất cử ở đâu, vào thời điểm nào, người dân Nhật Bản cũng xếp hàng rất trật tự, thậm chí chẳng bao giờ có ồn ào. Tất cả hoạt động mềm mại như những khung cửi đan chéo liên tục.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI