Văn phòng Tỉnh uỷ: Tập huấn xây dựng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Ngày 20.3, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và xây dựng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.

Nhật Quang