Văn phòng Tỉnh uỷ tích cực tham mưu, phục vụ cấp uỷ

Chính trị 30-12-2022

Sáng 30.12, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

Tố Tuấn