Văn phòng UBND tỉnh: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Xã hội 01-01-2022

Mới đây, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đến dự có Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nhật Quang