Vi phạm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Pháp luật 27-05-2024

Chạy quá tốc độ cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Hà Thuỷ –Tấn Lực