Video Baby shark cán mốc 10 tỷ lượt xem

Thế giới 14-01-2022

Ngày 13.01, "Baby Shark Dance" - một video phổ biến toàn cầu đã trở thành video đầu tiên thu hút hơn 10 tỷ lượt xem trong lịch sử YouTube trong ngày 13.01.

BTNO