Việc nhẹ lương cao hay "thiên đường không lối thoát”

Xã hội 13-11-2022

Câu chuyện về những lao động nghe theo lời dụ dỗ sang nước ngoài làm việc nhẹ, hưởng lương cao, sau khi vỡ mộng đã tìm cách tháo chạy về nước không hiếm những năm gần đây.

Vũ Nguyệt