Viện Kiểm sát nhân dân: Kịp thời phát hiện các vi phạm phát sinh

Thời sự 02-06-2023

Tại phiên giám sát giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình với các cơ quan tư pháp cấp tỉnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cho biết, trong những năm qua, VKSND đã kịp thời phát hiện các vi phạm phát sinh và thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị để khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Vũ Nguyệt