Việt Nam có thể quan sát nhật thực cuối cùng của năm 2022

Ngày hôm nay, hàng triệu người yêu thích thiên văn trên thế giới sẽ được chứng kiến một trong những hiện tượng hiếm gặp.

BTNO