Chia sẻ:

Việt Nam đề cao đảm bảo tiến trình chuyển tiếp phù hợp từng quốc gia

Chính trị 09-09-2021

Ngày 8.9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận mở về Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ António Guterres . Tại đây, Việt Nam đề cao sự cần thiết đảm bảo tiến trình chuyển tiếp do quốc gia làm chủ, phù hợp với bối cảnh đặc thù quốc gia, với sự hỗ trợ của LHQ và cộng đồng quốc tế.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI